XPEL PRIME XR PLUS solfilms unika uppbyggnad med Nanokeramisk partikelteknologi gör den mer effektiv än traditionella metalliserade eller färgade solfilmer, utan påverkan på radio-, mobil- samt bluetooth-signaler samtidigt som den förhöjer bilens utseende.

XPEL PRIME XR PLUS solfilm har en SPF 1000-klassning (Solskyddsfaktor) som effektivt blockerar över 99% skadlig UV-strålning.

XPEL PRIME XR PLUS solfilm filtrerar bort upptill 98% Infraröd-värme och ger en total solenergireduktion (TSER) på upp till 71% samt reduktion av bländning från solen.

XPEL PRIME XR PLUS solfilm har en livstidsgaranti från tillverkaren, vilket kommer skydda dig och din investering många år framöver.

FÖRDELAR XPEL PRIME XR PLUS

- Blockerar upp till 98% av den Infraröda värmen

- Rekommenderas av Skin Cancer Foundation

- Blockerar över 99% av skadliga UV-strålningen

- Stör ej radio-, mobil- eller bluetooth-signaler

- Insyns- och splitterskydd

- Höjer bilens utseende

- Minskad bländning

FÖRDELAR XPEL PRIME XR PLUS

- Blockerar upp till 98% av den Infraröda värmen

- Rekommenderas av Skin Cancer Foundation

- Blockerar över 99% av skadliga UV-strålningen

- Stör ej radio-, mobil- eller bluetooth-signaler

- Insyns- och splitterskydd

- Höjer bilens utseende

- Minskad bländning