Gyeon Q²M PPF Maintain 400ml


Gyeon Q²M PPF Maintain är ett SiO2-baserat underhållsdetailer speciellt framtaget för ytor med foliering och stenskottsfilm. När PPF Maintain används så framäver den folieringens färger och förbättrar avrinningen och underlättar rengöring, underlättar avtorkning samt skyddar folien från UV-strålning och oxidation. PPF Maintain kan användas på både torra och våta ytor, dvs att det fungerar utmärkt som ett torkstöd och till exempel vid utställningar för att torka av damm och ge bilen en final touch. Fungerar med både blanka och matta folieringar.

HÅLLBARHET: Upp till 6 veckor

Pris: 279;-