Grit Guard Insats Hink


Grit Guard för placering i en tvätthink med en diamter på 30cm.

Syftet med Grit Guarden är att smutsen ska ramla ned under gallret och ej fastna i den tvättsvamp / tvätthandske som används. Indelningen av Grit Guarden ska förhindra virvelbildning som kan lyfta smutsen från botten av hinken.

Diameter: 364mm.

Höjd: 64mm.

Färg: Röd.